GK projekt, spol. s r.o.
Budatínska 47
851 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47 090 774
DIČ: 2023759342

Ing. Roman Kezman
geotechnik, konateľ spoločnosti
mobil: +421 905 398 186
e-mail: kezman@gkprojekt.sk
www.gkprojekt.sk
logo
Na stránke sa momentálne pracuje. Ospravedlňujeme sa.Naša spoločnosť sa zameriava na spracovanie projektovej dokumentácie geotechnických konštrukcií.
Zaoberáme sa návrhom stavebných jám, zakladaním inžinierskych konštrukcií, ako aj občianskych stavieb,
návrhom oporných a zárubných múrov rôznych typov. Navrhujeme vystužené zemné konštrukcie a taktiež
riešime sanácie skalných svahov za pomoci vysokopevnostných sietí, ako aj sanácie zosuvných území.
Okrem projekčnej činnosti sa zaoberáme posudzovaním konštrukcií a ich optimalizáciou.